Uitzonderingen

Sommige leerlingen hoeven geen eindtoets te maken. Andere leerlingen moeten de eindtoets wel maken, maar krijgen een aangepaste versie van de Centrale Eindtoets. Hoe dat zit, lees je hieronder. Zit je op een school voor speciaal onderwijs (so) of op een school in het speciaal basisonderwijs (sbo) dan ben je sinds schooljaar 2019-2020 verplicht om een eindtoets te maken. 

Meedoen mag, hoeft niet

Er zijn leerlingen die de eindtoets niet hoeven te maken. Dit zijn:

  • leerlingen die zeer moeilijk leren;
  • leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn, waarbij het zeer moeilijk kunnen leren een van de handicaps is;
  • leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en die daarom de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets. 

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben

Ben je gewend om te werken met bepaalde aanpassingen, bijvoorbeeld met geluid (audio), dan mag je die aanpassingen misschien ook tijdens het maken van de Centrale Eindtoets gebruiken. Dat moet jouw school bekijken.

Er zijn verschillende speciale toetsversies van de Centrale Eindtoets, bijvoorbeeld een versie met spraak voor leerlingen met dyslexie of een brailleversie voor kinderen die niet (goed) kunnen zien. Op school kunnen ze je vertellen welke versies er zijn en of je die mag gebruiken.

De school kan ook soms extra dingen regelen, bijvoorbeeld zorgen voor een rustige plek of voor extra tijd. En als het nodig is om daarnaast nog extra ondersteuning te geven, dan zoeken wij - het College voor Toetsen en Examens - samen met je school naar de beste oplossing om jou te helpen de toets goed te kunnen maken.