Uitzonderingen

Sommige leerlingen hoeven (nog) geen eindtoets te maken. Andere leerlingen moeten de eindtoets wel maken, maar krijgen een aangepaste versie van de Centrale Eindtoets. Hoe dat zit, lees je hieronder.

Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs

Zit je op een school voor speciaal onderwijs (so) of op een school in het speciaal basisonderwijs (sbo) dan ben je nog niet verplicht om een eindtoets te maken. Over een aantal jaar wordt de eindtoets voor deze scholen wel verplicht. Maar nu nog niet. Je school kan er wel voor kiezen om jou de Centrale Eindtoets te laten maken. Dat mag.

Meedoen mag, hoeft niet

Er zijn leerlingen die de eindtoets niet hoeven te maken. Dit zijn:

  • leerlingen die zeer moeilijk leren;
  • leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn, waarbij het zeer moeilijk kunnen leren een van de handicaps is;
  • leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en die daarom de Nederlandse taal onvoldoende beheersen;
  • leerlingen die een IQ lager dan 75 hebben. 

Deze leerlingen mogen wel deelnemen aan de Centrale Eindtoets. 

Leerlingen die ondersteuning nodig hebben

Ben je gewend om te werken met bepaalde aanpassingen, bijvoorbeeld met geluid (audio), dan mag je die aanpassingen misschien ook tijdens het maken van de Centrale Eindtoets gebruiken. Dat moet jouw school bekijken.

Er zijn verschillende speciale toetsversies van de Centrale Eindtoets, bijvoorbeeld een versie met spraak voor leerlingen met dyslexie of een brailleversie voor kinderen die niet (goed) kunnen zien. Op school kunnen ze je vertellen welke versies er zijn en of je die mag gebruiken.

De school kan ook soms extra dingen regelen, bijvoorbeeld zorgen voor een rustige plek of voor extra tijd. En als het nodig is om daarnaast nog extra ondersteuning te geven, dan zoeken wij - het College voor Toetsen en Examens - met je school samen naar de beste oplossing die jou helpt om de toets goed te kunnen maken.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets biedt nog meer mogelijkheden voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Zo is er een vergrootglas waarmee je de tekst net zo groot kan maken als je wilt. Je kunt in de online voorbeeldtoets (kies: oefentoets 2016 ACET) zien hoe dat eruit ziet.