Schooladvies

Voor 1 maart krijg je van je school een schooladvies. Daarmee geeft de school aan welk soort brugklas voor jou het meest geschikt zou zijn. Het schooladvies is het belangrijkste advies. Het toetsadvies, dat je krijgt nadat je de eindtoets hebt gemaakt, is bedoeld als tweede advies.

Schooladvies en advies Centrale Eindtoets

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool krijgen van hun juf of meester voor 1 maart een schooladvies. Hierin staat welk soort brugklas het beste bij je past. De school kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar hoe je leert, wat je hebt laten zien en wat ze van je weten na acht jaar basisschool. Ook kijken ze naar de groei en ontwikkeling die je in die acht jaar hebt doorgemaakt.

De Centrale Eindtoets die je in april of mei maakt, geeft je een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken of de school met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt het zwaarste. De middelbare school waar je heen gaat, mag de score op de Centrale Eindtoets niet gebruiken om te beslissen of je wel of niet wordt toegelaten.

Heroverwegen

Het kan zijn dat je de Centrale Eindtoets veel beter of juist veel slechter hebt gemaakt, dan je school van tevoren dacht. Maak je de Centrale Eindtoets beter dan de school had gedacht, dan moet je school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat genoemd. Dat doen ze vaak in gesprek met jou en met je ouders/verzorgers. Het kan dan zijn dat het schooladvies wordt aangepast, maar dat hoeft niet. De school kan besluiten dat hun advies hetzelfde blijft.

Heb je het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies praktijkonderwijs/vmbo-bb? Dan hoeft de school niet opnieuw naar het advies te kijken.

Maak je de eindtoets slechter dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. Jij of je ouders/verzorgers kunnen natuurlijk wel met de juf of meester gaan praten over dit verschil en hoe dat komt.