Referentieniveaus

Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen of je goed kunt meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Centrale Eindtoets welk referentieniveau jij beheerst (1F/1S/2F). Een referentieniveau geeft aan wat je kan op het gebied van taal en rekenen. Dat meten van de referentieniveaus is verplicht. Dat is in een wet afgesproken. 

Referentieniveau voor groep 8

Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter.

We verwachten dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen. Maar het kan zijn dat je meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. En er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school beheersen.

Het is niet zo makkelijk om uit te leggen wat je kan als je een referentieniveau beheerst. Je zou kunnen zeggen dat het niveau 2F nodig is om je in de wereld te kunnen redden. Daar bedoelen we mee: wat je moet kunnen om bijvoorbeeld zelf goed boodschappen te kunnen doen, om zelf de weg te kunnen vinden en dingen te kunnen uitrekenen. 

Referentieniveaus op je rapport

Als de Centrale Eindtoets is nagekeken, ontvang je via je juf of meester een rapport over de toets, het leerlingrapport. In het leerlingrapport staat ook aangegeven welk niveau je beheerst op de referentieniveaus voor taal en rekenen.

Extra voor ouders

Wilt u weten wat deze referentieniveaus precies inhouden? U kunt voor verdere informatie over de referentieniveaus bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook kunt u via onderstaande link meer lezen over de referentieniveaus.