Rapport

Een paar weken nadat je de Centrale Eindtoets hebt gemaakt, krijg je van je school een leerlingrapport met daarin de toetsuitslag en een advies over de soort brugklas die daar het beste bij past.

Wat staat er op het leerlingrapport

In het leerlingrapport staan verschillende dingen. Je krijgt een score voor de hele toets (standaardscore) en een toetsadvies voor het brugklasniveau dat het beste bij jou past. Je kunt ook zien hoe je de verschillende onderdelen van taal en rekenen hebt gemaakt en welke referentieniveaus je beheerst.

Domeinscore

De domeinscores laten zien hoe je hebt gescoord op de domeinen van de Centrale Eindtoets. Bijvoorbeeld lezen of rekenen. In het overzicht van de domeinscores zie je welke domeinen je  goed of wat minder goed hebt gemaakt.

Referentieniveaus

De referentieniveaus taal en rekenen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Met een zwarte balk is je resultaat aangegeven. Rechts van de balk staat een vinkje wanneer het referentieniveau is gehaald. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen. Je hoeft geen 1F te halen om naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Domeinanalyse

De domeinen Lezen, Taalverzorging en Rekenen bestaan uit kleinere onderdelen: de subdomeinen.
In de domeinanalyse zie je hoe je de verschillende subdomeinen hebt gemaakt.

Het domein lezen heeft bijvoorbeeld drie subdomeinen, namelijk begrijpend lezen, samenvatten en opzoeken.
 

Overgang naar de middelbare school

Jouw basisschool geeft vóór 1 maart een schooladvies. Dit is het advies van de school over welke brugklas zij het beste bij je vinden passen. Jouw schooladvies hangt dus niet af van het resultaat op de eindtoets. Maar wat nou als je de eindtoets heel erg goed maakt, of juist minder goed dan je dacht?

Als je je eindtoets beter maakt dan je had verwacht dan gaat de basisschool opnieuw nadenken over je schooladvies, dit gebeurt vaak samen met je ouders of verzorgers. Heroverwegen noemen we dat. Het kan zijn dat je dan een hoger schooladvies krijgt, het kan ook zijn dat je schooladvies hetzelfde blijft.

Als je een minder hoge score haalt op de toets hoef je je geen zorgen te maken. De school mag je schooladvies dan niet aanpassen.

Extra voor ouders

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) behandelt de persoonlijke gegevens van leerlingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De identificerende persoonsgegevens zijn alleen nodig om de gegevens van het CvTE aan de leerling te koppelen en om de resultaten van de toetsen naar de school te rapporteren. De resultaten van de Centrale Eindtoets verstrekt het CvTE aan de scholen. De scholen zijn verplicht om het resultaat van een leerling aan de ouders/verzorgers mee te geven. 

Gegevens van de Centrale Eindtoets worden ook gebruikt voor onderzoek naar de staat van het onderwijs. Voor onderzoek worden de gegevens en bestanden volledig geanonimiseerd. In geen enkel geval worden de verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.