Contact

Heb je vragen over de Centrale Eindtoets? Dan kun je bij je juf of meester terecht. Als je ouders vragen hebben over de Centrale Eindtoets kunnen ze het beste contact opnemen met jouw juf of meester, of met de directie/directeur van jouw school.

Extra voor ouders

Komt u met de school niet verder of komt u er met de leerkracht of de school niet uit, dan zijn er speciaal voor ouders verschillende mogelijkheden.

Leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Speciaal voor ouders met een kind met leer- en of gedragsstoornissen is er de stichting Balans. 

Zie ook: Stichting Balans

Vragen over wet- en regelgeving

Wilt u weten hoe dingen wettelijk geregeld zijn en wat wel en niet mag volgens de wet dan kunt u uw vraag stellen aan Ouders & Onderwijs.

Zie ook: Ouders & Onderwijs

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de dienstverlening van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)? Dan kunt u hierover een klacht indienen.

Zie ook: Klachtenregeling het CvTE