Centrale Eindtoets in 2019

Als jouw school gekozen heeft voor de Centrale Eindtoets, dan maak je de toets op papier.

De toets

Je maakt de toets op twee dagen. Je krijt elke toetsdag een ander toetsboekje met opgaven en een antwoordblad. Je juf of meester zal je alles van te voren uitleggen zodat precies duidelijk is wat je wel en wat je niet moet doen. 

Wil je weten wanneer de Centrale Eindtoets wordt afgenomen? Lees dan Afnamedata Centrale Eindtoets of kijk in de Ouderkrant die je in maart 2019 van je school meekrijgt voor thuis.

Toets korter dan voorheen

In 2018 bestond de Centrale Eindtoets uit 200 opgaven. In 2019 bevat de papieren Centrale Eindtoets 165 opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen.

Extra voor ouders

Bij de Centrale Eindtoets maken alle leerlingen dezelfde vragen. Die is geschikt voor alle leerlingen.

De Centrale Eindtoets is bedoeld  als 'tweede onafhankelijk gegeven’. De toetsscore ondersteunt als het goed is het gegeven schooladvies. Is de toetsscore hoger, dan moet de school het advies in overleg met de ouders/verzorgers opnieuw bekijken (heroverwegen). De school kan het schooladvies dan eventueel aanpassen. Dit hoeft dus niet.
Als de toetsscore lager is dan het gegeven schooladvies, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Zie verder: Toetsinhoud