Papieren Centrale Eindtoets in 2019

Als jouw school gekozen heeft voor de Centrale Eindtoets, dan maak je dit schooljaar de toets op papier.

Toets met pen en papier

Als de school kiest voor een toets met pen en papier, dan krijg je elke toetsdag een ander toetsboekje met opgaven en een antwoordblad. Je juf of meester zal je alles van te voren uitleggen zodat precies duidelijk is wat je wel en wat je niet moet doen. 

Wil je weten wanneer de Centrale Eindtoets wordt afgenomen? Lees dan Afnamedata Centrale Eindtoets of kijk in de Ouderkrant die je in maart 2019 van je school meekrijgt voor thuis.

Extra voor ouders

Bij de papieren Centrale Eindtoets maken alle leerlingen dezelfde vragen. De papieren versie is geschikt voor alle leerlingen.

De Centrale Eindtoets is bedoeld  als 'tweede onafhankelijk gegeven’. De toetsscore ondersteunt als het goed is het gegeven schooladvies. Is de toetsscore hoger, dan moet de school het advies in overleg met de ouders/verzorgers opnieuw bekijken (heroverwegen). De school kan het schooladvies dan eventueel aanpassen. Dit hoeft dus niet.
Als de toetsscore lager is dan het gegeven schooladvies, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Zie verder: Toetsinhoud