Inhoud van de Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: Nederlandse taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken. Dat noemen we vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de middelbare school.

Doe het zelf

Wil je een idee krijgen hoe de vragen in de Centrale Eindtoets eruit zien, doe dan de voorbeeldtoets in het onderdeel Doe het zelf.

Onderdelen Nederlandse taal

Bij Nederlandse taal gaan de vragen over de onderdelen:

  1. lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
  2. schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
  3. taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Onderdelen rekenen

Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen:

  1. getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort;
  2. verhoudingen: dat zijn vragen over breuken;
  3. meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte;
  4. verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken.

Onderdelen wereldoriëntatie

Als jouw school ook kiest voor het onderdeel wereldoriëntatie – dat weet je juf of meester waarschijnlijk wel – dan krijg je ook vragen over:

  1. aardrijkskunde
  2. geschiedenis
  3. natuur en techniek