Centrale Eindtoets in 2021

Als jouw school gekozen heeft voor de Centrale Eindtoets, dan kiezen ze op school of je de toets op papier maakt of digitaal, op de computer. Als je nog niet weet welke Centrale Eindtoets je gaat maken, dan kun je dat het beste vragen aan je juf of meester.

De toets op papier

Je maakt de toets op twee dagen. Je krijgt elke toetsdag een ander toetsboekje met opgaven en een antwoordblad. Je juf of meester zal je alles van te voren uitleggen zodat precies duidelijk is wat je wel en wat je niet moet doen. 

Wil je weten wanneer de Centrale Eindtoets wordt afgenomen? Lees dan Afnamedata Centrale Eindtoets of kijk in de Ouderkrant die je in maart 2021 van je school meekrijgt voor thuis.

De toets digitaal

Als jouw school kiest voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, op de computer, dan legt je juf of meester je van tevoren alles uit. Voor deze toets is het handig als je weet hoe je met een muis moet werken en hoe je bijvoorbeeld het geluid van de toets kunt aanzetten. Samen met je juf of meester kun je dit het beste van te voren oefenen, zodat je precies weet wat je moet doen. Je kunt ook oefenen met de online voorbeeldtoets.

Als je de toets niet kan maken omdat je ziek bent of door iets anders, dan is er later een moment om de toets in te halen. Als je de inhaaltoets maakt, dan is dat altijd digitaal, op de computer.

Extra voor ouders

Bij de Centrale Eindtoets maken alle leerlingen dezelfde vragen. In principe zijn voor de meeste leerlingen de papieren en de digitale adaptieve versies geschikt. Een leerkracht kan de keuze laten afhangen van zaken als motivatie, doorzettingsvermogen, faalangst, de eigen voorkeur van de leerling en eventuele andere eigenschappen of omstandigheden van de leerling.

De Centrale Eindtoets is bedoeld als 'tweede onafhankelijk gegeven’. De toetsscore ondersteunt als het goed is het gegeven schooladvies. Is de toetsscore hoger, dan moet de school het advies in overleg met de ouders/verzorgers opnieuw bekijken (heroverwegen). De school kan het schooladvies dan eventueel aanpassen. Dit hoeft dus niet.
Als de toetsscore lager is dan het gegeven schooladvies, mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Zie verder: Toetsinhoud