Centrale Eindtoets

Met de Centrale Eindtoets kan je laten zien wat je in acht jaar basisschool hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als jouw school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie.

De Centrale Eindtoets maak je op papier of op de computer. De toets voor op de computer heet de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.