Centrale Eindtoets

Met de Centrale Eindtoets kan je laten zien wat je in acht jaar basisschool hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als jouw school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie.

De Centrale Eindtoets kun je maken op papier of op de computer. Vanaf het schooljaar 2017-2018 heet de toets voor op de computer: de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.