Hoe kan ik me inschrijven voor de Centrale Eindtoets?

De inschrijving voor de Centrale Eindtoets start op 1 december 2017 via de portal. Alle basisscholen in Nederland ontvangen voor die datum informatie van het CvTE over de inschrijving voor deze toets. 

Zie verder: Inschrijving

Wat verandert er en wat is nieuw bij de Centrale Eindtoets in 2018?

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is het wettelijk verplicht een eindtoets op één niveau af te nemen. De achterliggende gedachte is dat de leerkracht geen invloed kan uitoefenen op het niveau waarop de leerling een toets maakt. De Centrale Eindtoets is er vanaf 2018 in twee varianten:

De papieren Centrale Eindtoets die op één niveau is en op door het CvTE vastgestelde afnamedata afgenomen wordt.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Deze toets wordt afgenomen in het computersysteem Facet in is flexibel door de school af te nemen binnen de wettelijke periode voor een eindtoets.

Zie ook: Animatie over de vernieuwing vanaf 2018 en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Wat is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is een toets op maat die zich tijdens de afname aanpast aan het niveau van de leerling. Deze toets is adaptief voor taal en rekenen en is een toets in toetsdelen. Op meerdere meetmomenten wordt het niveau voor de toets bepaald op basis van de score van de leerling. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat die uitdagend en motiverend is voor iedere leerling. Het niveau voor taal en rekenen wordt onafhankelijk van elkaar gemeten en biedt ruimte voor leerlingen met een disharmonisch profiel. Ook voor leerlingen uit het so en sbo en leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zeer geschikt. Het is een toets die meer differentieert aan de onderkant en bovenkant van de vaardigheidsschaal (<bb – vwo+); op het niveau van de subdomeinen taal en rekenen en door verschillende itemtypes aan te bieden naast meerkeuzevragen.

Zie ook: brochure digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Hoe ziet de digitale adaptieve Centrale Eindtoets eruit?

Zien hoe de digitale adaptieve Centrale Eindtoets eruit ziet? Kijk dan op de oefenomgeving van Facet.

Hoe werkt de adaptiviteit in de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Over de wijze waarop de adaptiviteit in de digitale adaptieve CEntrale Eindtoets is opgezet en ingericht is een animatie gemaakt.

> Animatie digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Moet onze school een verwerkersovereenkomst afsluiten met het CvTE in verband met de levering van persoonsgegevens van onze leerlingen?

Uw school hoeft geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met het CvTE. De Centrale Eindtoets valt onder de wettelijke taken van het CvTE. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak is het leveren van persoonsgegevens van de leerlingen aan het CvTE noodzakelijk.

Een wettelijke taak is één van de grondslagen voor een rechtmatige verwerking. Het CvTE is daarmee een verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is in deze situatie dus niet van toepassing.