Veelgestelde vragen

Algemeen

Wie is verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets?

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?

Welke leerlingen hebben een ontheffing voor deelname aan de Centrale Eindtoets?

Is er een verwerkersovereenkomst met het College voor Toetsen en Examens nodig?

Waarom zou ik kiezen voor wereldoriëntatie?

Mag ik een leerling extra tijd geven om een toets te maken?

Is er een verband tussen de Cito-LOVS toetsomgeving en de toetsomgeving van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Wat is de deadline voor het kiezen van een eindtoets?

Is de afname van een eindtoets verplicht voor so/sbo?

Is de afname van een eindtoets verplicht voor leerlingen die in groep 8 blijven zitten of groep 8 overslaan?

Voorbereiding en inschrijving

Wanneer moet ik de leerlingen hebben ingeschreven?

Welke rollen zijn er in de portal Centrale Eindtoets?

Welke stappen moet ik uitvoeren om me voor te bereiden op de Centrale Eindtoets?

Op welke wijze kunnen leerlingen kennismaken met de opgaven van de Centrale Eindtoets?

Wat is het belang van een proeftoets?

Over de Centrale Eindtoets

Wanneer moet ik de Centrale Eindtoets afnemen?

Hoe is de Centrale Eindtoets opgebouwd?

Waarom is de Centrale Eindtoets op één niveau?

Welke materialen mogen gebruikt worden tijdens een afname?

Gaat de papieren Centrale Eindtoets verdwijnen?

Over de digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Wat houdt de systeemcheck in?

Wat is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Hoe werkt de adaptiviteit?

Hoe is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets opgebouwd?

Waar moet ik tijdens de afname op letten?

Welke materialen mogen gebruikt worden tijdens de afname?

Hoe werkt de verklanking bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets geschikt voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften?

Leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Welke aangepaste versies zijn er bij de Centrale Eindtoets?

Rapportage

Welke rapportages zijn er?

Hoe komt een passend toetsadvies voor vervolgonderwijs tot stand?

Zijn de resultaten van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets vergelijkbaar?

Per wanneer zijn de leerlingrapporten beschikbaar?

Wat houden de referentieniveaus in?