Veelgestelde vragen n.a.v. besluit om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet aan te bieden


Op 29 november heeft het CvTE aan scholen het besluit gecommuniceerd dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet wordt aangeboden. Dit heeft tot vragen geleid vanuit het veld en de PO-raad. Hieronder geven we antwoord op deze vragen.

Wie is verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets?

Waarom kan er in 2019 geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets worden afgenomen?

Wie is verantwoordelijk voor het digitale platform waar de toets op wordt afgenomen?

Wie heeft het besluit genomen dat er geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 is?

Is Cito (mede)verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt zijn?

Op welke manier zijn scholen en besturen geïnformeerd over dit besluit?

Wat betekent dit besluit voor mijn school/mijn scholen?

Wat is de deadline voor het kiezen van een eindtoets?

Moeten leerlingen die voorheen de N-toets maakten en vorig jaar de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, nu de generieke papieren Centrale Eindtoets van CvTE maken?

Wat is de precieze oorzaak van het ‘niet kunnen garanderen van een stabiele afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?’

Is de toetsomgeving van andere digitale eindtoetsen (AMN, Dia-eindtoets en ROUTE 8) wel stabiel?

Heeft de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van de eindtoets ook een rol gespeeld bij de afweging om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet door te laten gaan?

Is het besluit om geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets af te nemen in 2019 ingegeven door een mogelijk verschil in score tussen de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Waarom was er toch een verschil te zien in gemiddelde standaardscore in 2018?

Is er een verband tussen de Cito-LOVS toetsomgeving en de toetsomgeving van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Wordt de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2020 wel aangeboden?

Waarom kan het CvTE wel de proeftoets in Facet afnemen, maar niet de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

In de brief van het CvTE staat vermeld dat de proeftoets wel afgenomen kan worden. Wat is het belang om deze proeftoets af te nemen als er geen digitale afname is?

Waarom kan het CvTE wel een stabiele afname omgeving garanderen voor bijvoorbeeld de vmbo-examens (die op hetzelfde platform Facet draait), maar voor het po niet?

Algemeen

Wat is er in 2019 veranderd in de Centrale Eindtoets?

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?

Welke leerlingen hebben een ontheffing voor deelname aan de Centrale Eindtoets?

Is er een verwerkersovereenkomst met het CvTE nodig?

Waarom zou ik kiezen voor wereldoriëntatie?

Mag ik een leerling extra tijd geven om een toets te maken?

Voorbereiding en inschrijving

Wanneer moet ik de leerlingen hebben ingeschreven?

Welke rollen zijn er in de portal Centrale Eindtoets?

Welke stappen moet ik uitvoeren om me voor te bereiden op de Centrale Eindtoets?

Op welke wijze kunnen leerlingen kennismaken met de opgaven van de Centrale Eindtoets?

Over de Centrale Eindtoets

Wanneer moet ik de papieren Centrale Eindtoets afnemen?

Hoe is de papieren Centrale Eindtoets opgebouwd?

Waarom is de papieren Centrale Eindtoets op één niveau?

Welke materialen mogen gebruikt worden tijdens een afname?

Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

Welke aangepaste versies zijn er bij de papieren Centrale Eindtoets?

Rapportage

Welke rapportages zijn er?

Hoe komt een passend toetsadvies voor vervolgonderwijs tot stand?

Zijn de resultaten van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets van 2018 vergelijkbaar?

Per wanneer zijn de leerlingrapportages beschikbaar?

Wat houden de referentieniveaus in?