Veelgestelde vragen n.a.v. besluit om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet aan te bieden


Op 29 november heeft het CvTE aan scholen het besluit gecommuniceerd dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet wordt aangeboden. Dit heeft tot vragen geleid vanuit het veld. Hieronder geven we antwoord op de veel gestelde vragen.

Is het besluit om geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets af te nemen in 2019 ingegeven door een mogelijk verschil in score tussen de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Maakt het uit of een leerling de Centrale Eindtoets op papier of digitaal maakt?

Waarom was er toch een verschil te zien in gemiddelde standaardscore in 2018?

Algemeen

Wat is er in 2019 veranderd in de Centrale Eindtoets?

Hoe verloopt de inschrijfprocedure?

Welke leerlingen hebben een ontheffing voor deelname aan de Centrale Eindtoets?

Is er een verwerkersovereenkomst met het CvTE nodig?

Waarom zou ik kiezen voor wereldoriëntatie?

Mag ik een leerling extra tijd geven om een toets te maken?

Voorbereiding en inschrijving

Wanneer moet ik de leerlingen hebben ingeschreven?

Welke rollen zijn er in de portal Centrale Eindtoets?

Welke stappen moet ik uitvoeren om me voor te bereiden op de Centrale Eindtoets?

Op welke wijze kunnen leerlingen kennismaken met de opgaven van de Centrale Eindtoets?

Papieren Centrale Eindtoets

Wanneer moet ik de papieren Centrale Eindtoets afnemen?

Hoe is de papieren Centrale Eindtoets opgebouwd?

Waarom is de papieren Centrale Eindtoets op één niveau?

Welke materialen mogen gebruikt worden tijdens een afname?

Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

Welke aangepaste versies zijn er bij de papieren Centrale Eindtoets?

Rapportage

Welke rapportages zijn er?

Hoe komt een passend toetsadvies voor vervolgonderwijs tot stand?

Zijn de resultaten van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets van 2018 vergelijkbaar?

Per wanneer zijn de leerlingrapportages beschikbaar?

Wat houden de referentieniveaus in?