U kunt hier zien welke stappen u moet zetten op weg naar de afname van de Centrale Eindtoets. Direct inloggen in de Portal Centrale Eindtoets via inloggen Portal.

Voor de digitale proeftoets zijn stap 1 tot en met stap 6 van toepassing. Voor de papieren Centrale Eindtoets kijkt u naar stap 1 - 3 en naar stap 7 - 10.

Disclaimer: Nu de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet beschikbaar is zijn niet meer alle stappen van dit stappenplan van toepassing.

De Centrale Eindtoets 2019

De Centrale Eindtoets 2019

Kiest u voor papier, digitaal of beide?

De Centrale Eindtoets kan op papier of digitaal worden afgenomen. Een combinatie van beide kan ook. Dit zijn de 10 stappen voor een succesvolle afname. Alle blauwe elementen gaan over de digitale eindtoets, alle groene over de papieren eindtoets.

stap 1: School aanmelden op portal Centrale Eindtoets

Om de Centrale Eindtoets te kunnen afnemen, moet uw school aangemeld zijn op de portal Centrale Eindtoets. Deze portal is uw loket voor de Centrale Eindtoets.

Om de portal Centrale Eindtoets te kunnen gebruiken, heeft een schoolaccount nodig. U kunt het hele schooljaar door een schoolaccount aanvragen.

Hoe u een schoolaccount aanvraagt, wordt uitgelegd in een filmpje en een handleiding. Als u vorig schooljaar al een schoolaccount heeft aangevraagd, hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Inloggen op de portal Centrale Eindtoets doet u hier.

Tips en aandachtspunten

 • De portal Centrale Eindtoets vervangt de portal van Cito die tot en met schooljaar 2016/2017 gebruikt werd.
 • Per hoofdlocatie/inspectielocatie vraagt u een schoolaccount aan.
 • Geadviseerd wordt om zo snel mogelijk een schoolaccount aan te vragen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de papieren en/of digitale afname van de Centrale Eindtoets.

stap 2: Taken verdelen digitaal

De beheerder van de portal Centrale Eindtoets voor uw school verdeelt taken over één of meerdere medewerkers. Dit doet de beheerder door in de portal gebruikers aan te maken en rollen toe te kennen aan deze gebruikers. Het gaat om de volgende rollen:

 • De afnameplanner schrijft de leerlingen in voor de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets
 • De afnameleider voert tijdens de afname de regie over een afnamegroep.
 • De rapportagebeheerder kan alle rapportages inzien
 • De schoolleider kan de schoolrapportages inzien.

Hoe u als beheerder van de portal de rollen verdeelt, wordt uitgelegd in een filmpje en een handleiding.

Tips en aandachtspunten

 • Het is aan de school om de rollen te verdelen. Het is hierbij mogelijk om alle rollen aan één gebruiker te koppelen, maar het is ook mogelijk om voor iedere rol een gebruiker aan te maken.
 • Het is niet noodzakelijk dat de gebruiker werkzaam is op de locatie waar de afname plaatsvindt. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een bovenschoolse medewerker een rol toe te kennen.

stap 2: Taken verdelen op papier

De beheerder van de portal Centrale Eindtoets voor uw school verdeelt taken over één of meerdere medewerkers. Dit doet de beheerder door in de portal gebruikers aan te maken en rollen toe te kennen aan deze gebruikers. Het gaat om de volgende rollen:

 • De afnameplanner vraagt de toetsboekjes aan voor de Centrale Eindtoets
 • De rapportagebeheerder kan alle rapportages inzien
 • De schoolleider kan de schoolrapportages inzien.

Hoe u als beheerder van de portal de rollen verdeelt, wordt uitgelegd in een filmpje en een handleiding.

Tips en aandachtspunten

 • Het is aan de school om de rollen te verdelen. Het is hierbij mogelijk om alle rollen aan één gebruiker te koppelen, maar het is ook mogelijk om voor iedere rol een gebruiker aan te maken.
 • Het is niet noodzakelijk dat de gebruiker werkzaam is op de locatie waar de afname plaatsvindt. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een bovenschoolse medewerker een rol toe te kennen.

stap 3: Leerlingen inschrijven

Van 1 december 2018 tot 1 februari 2019 kan de afnameplanner de leerlingen inschrijven voor de Centrale Eindtoets. De afnameplanner kan de leerlingen inschrijven voor alle versies van de digitale toets en de papieren toets. Dit doet de afnameplanner in de portal Centrale Eindtoets. Heeft u school nog geen afnameplanner aangemaakt in de portal, kunt u in Stap 2 (‘Taken verdelen’) de taak afnameplanner toekennen.

De afnameplanner leest eerst de leerling gegevens in vanuit het leerlingadministratiesysteem. Vervolgens kiest de afnameplanner per leerling een afnamevorm (papier of digitaal). Als ten minste één leerling de adaptieve digitale Centrale Eindtoets gaat maken, dan moet u ook een systeemcheck uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u bij stap 5. Als uw school deelneemt aan de digitale proeftoets in februari 2019, kan de school deze ook in de portal inplannen.

Hoe u als afnameplanner de leerlingen inschrijft, wordt uitgelegd in een filmpje en een handleiding.

Tips en aandachtspunten

 • De eindtoetsen in het po moeten volledig leerkrachtonafhankelijk zijn. Dat betekent dat de papieren Centrale Eindtoets beschikbaar is op één niveau.
 • Aangepaste versies, zoals een gesproken versie of een versie voor slechtzienden, kunnen ook via de portal besteld worden.
 • Om na te gaan of uw school klaar is voor het afnemen van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, kunt u de quickscan invullen.
 • Voordat de afnameplanner een digitale afname kan inplannen, moet de beheerder portal Centrale Eindtoets de rol Afnameleider hebben aangemaakt (zie stap 2).

stap 4: Software installeren

Om uw leerlingen de digitale adaptieve Centrale Eindtoets te kunnen laten maken, dient de afnamesoftware van Facet op de computers geïnstalleerd te worden. Met deze software is een veilige en betrouwbare afname van de toets gegarandeerd. Zo is het met deze applicatie niet mogelijk om tijdens de afname verbinding te maken met het internet.

De software dient geïnstalleerd te worden door de beheerder van uw computers. Dit kan bijvoorbeeld een externe ICT-dienstverlener of een (bovenschoolse) ICT-coördinator zijn. Het wordt aangeraden om de installatie af te stemmen met de ICT-beheerder, ook om te bepalen of uw school voldoet aan de technische systeemeisen. De beheerder van de portal Centrale Eindtoets kan vanaf 1 december 2018 in de portal de relevante bestanden downloaden om de installatie uit te voeren. De bestanden kunt u vinden via het tabblad ‘Download’ in de portal.

Tips en aandachtspunten

 • Geadviseerd wordt om zo snel mogelijk na installatie van de afnamesoftware de systeemcheck in te plannen en de systeemcheck in een realistische afnamesetting uit te voeren (stap 5). De systeemcheck omvat een toets met circa 25 vragen en geeft de leerlingen én de school de mogelijkheid om aan de digitale adaptieve Centrale Eindtoets te wennen. Op deze wijze weet u welke zaken u nog eventueel moet regelen om de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in april 2019 vlekkeloos te laten verlopen.

stap 5: Systeemcheck uitvoeren

Ter voorbereiding op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets bent u verplicht een systeemcheck uit te voeren. De systeemcheck omvat een toets met circa 25 vragen.

Met de systeemcheck:

 • kunnen de leerlingen de afname-omgeving leren kennen en oefenen met de verschillende vraagtypes en hulpmiddelen;
 • kunt u als school controleren of de afname van de toets goed verloopt;
 • oefent de afnameleider (meestal de leerkracht van groep 8) met het gebruik van de afnamemonitor, waar de toets wordt vrijgegeven en de voortgang bij de leerlingen kan worden gevolgd.

De systeemcheck wordt door de afnameplanner gepland in de portal Centrale Eindtoets en bevat een toets van circa 25 vragen. Het is van belang om de afnamesetting van de systeemcheck zoveel mogelijk overeen te laten komen met de afnamesetting van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in april 2019.

De systeemcheck is vanaf het najaar inplanbaar. Deze dient ingepland te worden door de afnameplanner (zie stap 3). Voordat de afnameplanner een digitale afname kan inplannen, moet de beheerder portal Centrale Eindtoets de rol Afnameleider hebben aangemaakt (zie stap 2). Over het gebruik van de afnamemonitor is een filmpje en een handleiding beschikbaar gesteld. Ook zijn er 2 Quick Reference Cards opgesteld. Deze kaarten geven voor de afnameleider en de leerlingen in een aantal stappen weer hoe een digitale afname plaatsvindt. De kaarten kunnen gebruikt worden tijdens de digitale afname.

Tips en aandachtspunten

 • Op de oefenomgeving oefenen.facet.onl kunnen leerlingen een oefentoets maken. Op die site is ook een hulpmiddelentoets beschikbaar om leerlingen te leren hoe ze met de hulpmiddelen in de toets kunnen werken. De oefenomgeving is via internet openbaar toegankelijk en hiervoor hoeft geen aparte software geïnstalleerd te worden. De leerlingen kunnen dus ook thuis de oefentoetsen maken. Let op: het maken van deze toets vervangt NIET de verplichte systeemcheck die vanuit de portal wordt ingepland.

stap 6: Afnamedagen bepalen

Als u kiest voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets dan kiest u voor een flexibele afnameperiode De toets kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 26 april en in de periode 6 tot en met 15 mei. U kunt de drie delen van de toets door uw leerlingen laten maken op elk gewenst moment in die periode. Per toetsdeel dient u rekening te houden met een toetsduur van twee uur. Afhankelijk van de situatie op uw school, bent u binnen de afnameperiode vrij te bepalen welke leerlingen op welk moment de toets maken.

Tips en aandachtspunten

 • Verdere informatie over de afname van de toets vindt u in de handleiding, die in het voorjaar 2019 beschikbaar komt op de portal Centrale Eindtoets.

stap 7: Toetsboekjes ontvangen

U ontvangt in april 2019 de toetsboekjes. De boekjes worden afgeleverd op het adres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven. De boekjes dienen in ontvangst te worden genomen door de door u opgegeven contactpersoon.

stap 8: Leerlingen maken de eindtoets digitaal

In de periode 15 tot en met 26 april en in de periode 6 tot en met 15 mei maken de leerlingen van groep 8 de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Verdere informatie over de afname van de toets volgt in het najaar 2018.

stap 8: Leerlingen maken de eindtoets op papier

Op 16, 17 en 18 april 2019 maken de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets. Verdere informatie over de afname van de toets vindt u in de handleiding, die in het voorjaar 2019 beschikbaar is.

stap 9: Antwoordbladen opsturen en koppelen

In april 2019 dient u de antwoordbladen van de papieren Centrale Eindtoets 2019 op te sturen aan Cito. Na verwerking van de antwoordbladen vindt er automatisch een koppeling plaats tussen de antwoordbladen en de in de portal ingelezen leerlingen.

U kunt door Cito benaderd worden met vragen over de antwoordbladen. Als er antwoordbladen overblijven die Cito niet kan koppelen aan uw ingelezen leerlingen, dan krijgt u het verzoek deze antwoordbladen handmatig te koppelen.

Hoe u als afnameplanner de gekoppelde antwoordbladen aan uw ingelezen leerlingen kunt inzien en eventueel handmatig kunt koppelen, wordt uitgelegd in deze handleiding.

stap 10: Rapportages inzien

Medio mei 2019 kunt u de leerlingresultaten van de Centrale Eindtoets inzien via de portal Centrale Eindtoets. U heeft een account nodig als rapportagebeheerder voor het inzien van de rapportages. De beheerder portal Centrale Eindtoets kan dit account voor uw school aanmaken.

De schoolrapportages komen iets later beschikbaar. Met een account als rapportagebeheerder of schoolleider heeft u toegang tot de schoolrapportages.

stap 1: School aanmelden op portal Centrale Eindtoets

stap 3: Leerlingen inschrijven

stap 4: Software installeren

stap 5: Systeemcheck uitvoeren

stap 6: Afnamedagen bepalen

stap 7: Toetsboekjes ontvangen

stap 8: Leerlingen maken de eindtoets

Adaptieve Digitale
Centrale Eindtoets
open stap 8: Leerlingen maken de eindtoets digitaal

stap 10: Rapportages inzien

Wat betekenen de kleuren?

 • Bij een blauwe halve stip moet u iets doen voor de digitale eindtoets
 • Bij een groene halve stip moet u iets doen voor de papieren eindtoets
 • Als beide halve stippen er staan moet u iets doen voor beide eindtoetsen