Stappenplan Centrale Eindtoets

U kunt hier zien welke stappen u moet zetten op weg naar de afname van de Centrale Eindtoets. Direct inloggen in de Portal Centrale Eindtoets: inloggen Portal.

Voor de digitale proeftoets zijn stap 1 tot en met stap 6 van toepassing.

Voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets kijkt u naar stap 1 - 6, 8 en 10.

Voor de papieren Centrale Eindtoets kijkt u naar stap 1 - 3 en naar stap 7 - 10.

De Centrale Eindtoets 2022

De Centrale Eindtoets

Kiest u voor papier, digitaal of beide?

De Centrale Eindtoets kan op papier of digitaal worden afgenomen. U bepaalt per leerling of deze de digitale of papieren Centrale Eindtoets maakt. Dit zijn de 10 stappen voor een succesvolle afname. Alle blauwe elementen gaan over de digitale eindtoets, alle groene over de papieren eindtoets.stap 1: School aanmelden op portal Centrale Eindtoets

Om de Centrale Eindtoets te kunnen afnemen, moet uw school aangemeld zijn op de portal Centrale Eindtoets. Deze portal is uw loket voor de Centrale Eindtoets.

Om de portal Centrale Eindtoets te kunnen gebruiken, heeft een schoolaccount nodig. U kunt gedurende het hele schooljaar een schoolaccount aanvragen.

Hoe u een schoolaccount aanvraagt, wordt uitgelegd in een filmpje en in de handleiding die u vindt in de portal na het klikken op 'schoolaccount aanvragen'. Als u vorig schooljaar al een schoolaccount heeft aangevraagd, hoeft u dat niet nogmaals te doen.

Inloggen op de portal Centrale Eindtoets doet u hier.

Tips en aandachtspunten

 • Per hoofdlocatie/inspectielocatie vraagt u een schoolaccount aan.
 • Wij adviseren u om zo snel mogelijk een schoolaccount aan te vragen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de papieren en/of digitale afname van de Centrale Eindtoets.

stap 2: Taken verdelen digitaal

De beheerder van de portal Centrale Eindtoets voor uw school verdeelt taken over één of meerdere medewerkers. Dit doet de beheerder door in de portal gebruikers aan te maken en rollen toe te kennen aan deze gebruikers. Het gaat om de volgende rollen:

 • De afnameplanner schrijft de leerlingen in voor de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets
 • De afnameleider voert tijdens de digitale afname de regie over een afnamegroep.
 • De rapportagebeheerder kan alle rapportages inzien en beheren.

Hoe u als beheerder van de portal de rollen verdeelt, wordt uitgelegd in een filmpje en in de handleiding die te vinden is in de portal.

Tips en aandachtspunten

 • Het is aan de school om de rollen te verdelen. Het is hierbij mogelijk om alle rollen aan één gebruiker te koppelen, maar het is ook mogelijk om voor iedere rol een gebruiker aan te maken.
 • Het is niet noodzakelijk dat de gebruiker werkzaam is op de locatie waar de afname plaatsvindt. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een bovenschoolse medewerker een rol toe te kennen.
 • Om in te kunnen loggen in de afnamemonitor, moet de afnameleider een keer ingelogd hebben op de portal.

stap 2: Taken verdelen op papier

De beheerder van de portal Centrale Eindtoets voor uw school verdeelt taken over één of meerdere medewerkers. Dit doet de beheerder door in de portal gebruikers aan te maken en rollen toe te kennen aan deze gebruikers. Het gaat om de volgende rollen:

 • De afnameplanner schrijft de leerlingen via de portal in voor de papieren Centrale Eindtoets en vraagt op die manier automatisch de toetsboekjes aan
 • De rapportagebeheerder kan alle rapportages inzien en beheren

Hoe u als beheerder van de portal de rollen verdeelt, wordt uitgelegd in de handleiding die te vinden is in de portal.

Tips en aandachtspunten

 • Het is aan de school om de rollen te verdelen. Het is hierbij mogelijk om alle rollen aan één gebruiker te koppelen, maar het is ook mogelijk om voor iedere rol een gebruiker aan te maken.
 • Het is niet noodzakelijk dat de gebruiker werkzaam is op de locatie waar de afname plaatsvindt. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een bovenschoolse medewerker een rol toe te kennen.

stap 3: Leerlingen inschrijven

Van 1 december tot 1 februari kan de afnameplanner de leerlingen inschrijven voor de Centrale Eindtoets. De afnameplanner kan de leerlingen inschrijven voor alle versies van de digitale toets en de papieren toets. Dit doet de afnameplanner in de portal Centrale Eindtoets. Heeft uw school nog geen afnameplanner aangemaakt in de portal, kunt u in Stap 2 (‘Taken verdelen’) de taak afnameplanner toekennen.

U importeert de gegevens van uw leerlingen automatisch in de portal via een directe koppeling met uw leerlingadministratiesysteem. Na het overzetten van de leerlinggegevens kunt u de leerlingen inschrijven voor de Centrale Eindtoets in de portal en geeft u aan voor elke leerling welke versie van de Centrale Eindtoets (papier of digitaal) de leerling zal maken. Als ten minste één leerling de adaptieve digitale Centrale Eindtoets gaat maken, dan moet u ook een systeemcheck uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u bij stap 5. Als uw school deelneemt aan de digitale proeftoets in februari, kan de school deze ook in de portal inplannen.

Hoe u als afnameplanner de leerlingen inschrijft, wordt uitgelegd in de handleiding die te vinden is in de portal.

Tips en aandachtspunten

 • De eindtoetsen in het po moeten volledig leerkrachtonafhankelijk zijn. Dat betekent dat de papieren Centrale Eindtoets beschikbaar is op één niveau.
 • Aangepaste versies, zoals een gesproken versie of een versie voor slechtzienden, kunnen ook via de portal besteld worden.
 • Voordat de afnameplanner een digitale afname kan inplannen, moet de beheerder portal Centrale Eindtoets de rol Afnameleider hebben aangemaakt (zie stap 2).

stap 4: Software installeren

Om uw leerlingen de digitale adaptieve Centrale Eindtoets te kunnen laten maken, dient de afnamesoftware van Facet op de computers geïnstalleerd te worden. Met deze software is een veilige en betrouwbare afname van de toets gegarandeerd. Zo is het met deze applicatie niet mogelijk om tijdens de afname verbinding te maken met het internet.

De software dient geïnstalleerd te worden door de beheerder van uw computers. Dit kan bijvoorbeeld een externe ICT-dienstverlener of een (bovenschoolse) ICT-coördinator zijn. Het wordt aangeraden om de installatie af te stemmen met de ICT-beheerder, ook om te bepalen of uw school voldoet aan de systeemeisen. De beheerder van de portal Centrale Eindtoets kan vanaf 1 december in de portal de relevante bestanden downloaden om de installatie uit te voeren. De bestanden kunt u vinden via het tabblad ‘Download’ in de portal.

Tips en aandachtspunten

 • Geadviseerd wordt om zo snel mogelijk na installatie van de afnamesoftware de systeemcheck in te plannen en de systeemcheck in een realistische afnamesetting uit te voeren (stap 5). De systeemcheck omvat een toets met circa 25 vragen en geeft de leerlingen én de school de mogelijkheid om aan de digitale adaptieve Centrale Eindtoets te wennen. Op deze wijze weet u welke zaken u nog eventueel moet regelen om de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in april vlekkeloos te laten verlopen.

stap 5: Systeemcheck uitvoeren

Ter voorbereiding op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets bent u verplicht een systeemcheck uit te voeren. De systeemcheck omvat een toets met circa 25 vragen.

Met de systeemcheck:

 • kunnen de leerlingen de afname-omgeving leren kennen en oefenen met de verschillende vraagtypes en hulpmiddelen;
 • kunt u als school controleren of de afname van de toets goed verloopt;
 • oefent de afnameleider (meestal de leerkracht van groep 8) met het gebruik van de afnamemonitor, waar de toets wordt vrijgegeven en de voortgang bij de leerlingen kan worden gevolgd.

De systeemcheck wordt door de afnameplanner gepland in de portal Centrale Eindtoets en bevat een toets van circa 25 vragen. Het is van belang om de afnamesetting van de systeemcheck zoveel mogelijk overeen te laten komen met de afnamesetting van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in april.

De systeemcheck is vanaf het najaar in te plannen door de afnameplanner (zie stap 3). Voordat de afnameplanner een digitale afname kan inplannen, moet de beheerder portal Centrale Eindtoets de rol Afnameleider hebben aangemaakt (zie stap 2). Over het gebruik van de afnamemonitor is een handleiding die te vinden is in de portal. Ook is er een leerlinginstructie opgesteld, die in een aantal stappen weergeeft hoe een digitale afname plaatsvindt.

Tips en aandachtspunten

 • Op de oefenomgeving oefenen.facet.onl kunnen leerlingen een oefentoets maken. Op die site is ook een hulpmiddelentoets beschikbaar om leerlingen te leren hoe ze met de hulpmiddelen in de toets kunnen werken. De oefenomgeving is via internet openbaar toegankelijk en hiervoor hoeft geen aparte software geïnstalleerd te worden. De leerlingen kunnen dus ook thuis de oefentoetsen maken. Let op: het maken van deze toets vervangt NIET de verplichte systeemcheck die vanuit de portal wordt ingepland.

stap 6: Afnamedagen bepalen

Als u kiest voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets dan kiest u voor een flexibele afnameperiode. De toets kan flexibel worden afgenomen op een door de school te bepalen moment tussen 15 april en 15 mei. Zie ook: Afnamedata. U kunt de verschillende delen van de toets op elk gewenst moment in die periode laten maken door uw leerlingen. Per toetsdeel dient u rekening te houden met een toetsduur van twee uur. Afhankelijk van de situatie op uw school, bent u binnen de afnameperiode vrij te bepalen welke leerlingen op welk moment de toets maken.

Tips en aandachtspunten

 • Verdere informatie over de afname van de toets vindt u in de handleiding, die vanaf het voorjaar beschikbaar is in de portal Centrale Eindtoets.

stap 7: Toetsboekjes ontvangen

U ontvangt in april de toetsboekjes. De boekjes worden afgeleverd op het adres dat u bij de inschrijving hebt opgegeven. De boekjes dienen in ontvangst te worden genomen door de door u opgegeven contactpersoon/contactpersonen.

stap 8: Leerlingen maken de eindtoets digitaal

In de periode 15 april tot en met 15 mei maken de leerlingen van groep 8 de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Op de website vindt u de afnamedata voor het huidige schooljaar.
Zie ook: Digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

stap 8: Leerlingen maken de eindtoets op papier

In april maken de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets. Ook kan de school ervoor kiezen het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen. Op de website vindt u de afnamedata voor het huidige schooljaar. Verdere informatie over de afname van de toets vindt u in de handleiding, die vanaf het voorjaar beschikbaar is in de portal.

stap 9: Antwoordbladen opsturen en koppelen

In april dient u de antwoordbladen van de papieren Centrale Eindtoets op te sturen aan Cito. Na verwerking van de antwoordbladen vindt er automatisch een koppeling plaats tussen de antwoordbladen en de in de portal ingelezen leerlingen.

U kunt door Cito benaderd worden met vragen over de antwoordbladen. Als er antwoordbladen overblijven die Cito niet kan koppelen aan uw ingeschreven leerlingen, dan krijgt u het verzoek deze antwoordbladen zelf handmatig te koppelen in de portal.

Hoe u als afnameplanner de gekoppelde antwoordbladen aan uw ingeschreven leerlingen kunt inzien en eventueel handmatig kunt koppelen, wordt uitgelegd in de handleiding die te vinden is in de portal.

stap 10: Rapportages inzien

Medio mei kunt u de leerlingresultaten van de Centrale Eindtoets inzien via de portal Centrale Eindtoets. U heeft een account nodig als rapportagebeheerder voor het inzien van de rapportages. De beheerder portal Centrale Eindtoets kan dit account voor uw school aanmaken.

De schoolrapportages komen iets later beschikbaar. Met een account als rapportagebeheerder heeft u toegang tot de schoolrapportages.

stap 1: School aanmelden op portal Centrale Eindtoets

stap 3: Leerlingen inschrijven

stap 4: Software installeren

stap 5: Systeemcheck uitvoeren

stap 6: Afnamedagen bepalen

stap 7: Toetsboekjes ontvangen

stap 8: Leerlingen maken de eindtoets

Adaptieve Digitale
Centrale Eindtoets
open stap 8: Leerlingen maken de eindtoets digitaal

stap 10: Rapportages inzien

Wat betekenen de kleuren?

 • Bij een blauwe halve stip moet u iets doen voor de digitale eindtoets
 • Bij een groene halve stip moet u iets doen voor de papieren eindtoets
 • Als beide halve stippen er staan moet u iets doen voor beide eindtoetsen