Afnamedata Centrale Eindtoets 2018

Voor 2018 heeft het CvTE de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld:

  • De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op: dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018;
  • De digitale Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen van: maandag 16 tot en met vrijdag 20 april en van maandag 23 tot en met donderdag 26 april 2018.

Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, kunnen de Centrale Eindtoets digitaal inhalen op vastgestelde data in de periode van 23 april tot en met 25 mei 2018.

Zie ook: Vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2017–2018

Het CvTE heeft ook de afnamedata vastgesteld voor het schooljaar daarop (2018-2019).

Zie ook: Vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019

Verschuiven afnamedata niet mogelijk

De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in verband met de geheimhouding van de opgaven. In de afnamedata van de papieren Centrale Eindtoets kan dus niet geschoven worden.

Wilt u de Centrale Eindtoets toch afnemen op andere data, dan is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets een goed alternatief. Binnen de gegeven periodes kunt u zelf bepalen op welk moment u de leerlingen de digitale adaptieve Centrale Eindtoets laat maken. Het is aan te raden om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets op drie opeenvolgende dagen af te nemen, maar de dagen verspreiden over de aangegeven periode is mogelijk.

Inhaalmoment altijd digitaal

Het inhaalmoment geldt alleen voor leerlingen die de Centrale Eindtoets tijdens het reguliere afnamemoment (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken. Het inhaalmoment van de Centrale Eindtoets mag plaatsvinden in de eerste week na de eerste afname tot en met vijf weken erna. De school mag per leerling bepalen op welk moment tijdens de inhaalperiode de leerling de Centrale Eindtoets digitaal inhaalt.

Zie ook: Digitale adaptieve Centrale Eindtoets