De Centrale Eindtoets neemt iedere leerling serieus

Iedere leerling moet de Centrale Eindtoets kunnen maken en iedere leerling heeft recht op een eindtoets die bij hem of haar past. Dit stelt eisen aan de afnamevorm, de vorm waarin de eindtoets wordt afgenomen. De afnamevorm moet het leveren van een prestatie niet in de weg staan.

Toegankelijk voor iedere leerling

De afnamevorm van de Centrale Eindtoets kan per leerling bepaald worden. Een onderwijsteam kan naar individuele leerlingen kijken en bepalen welke afnamevorm het beste bij een leerling past. Zo kan het zijn dat een deel van de groep de Centrale Eindtoets op papier maakt en een ander deel de Centrale Eindtoets digitaal.

De papieren Centrale Eindtoets wordt op één niveau afgenomen en heeft een gemiddelde moeilijkheidsgraad. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is een toets op maat die zich aanpast aan het niveau van de leerling. Juist voor leerlingen met concentratieproblemen en ondersteuningsbehoefte is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets uitermate geschikt. Dat geldt ook voor leerlingen aan het uiteinde van de adviesschaal (praktijkonderwijs/vmbo bb of vwo). Deze leerlingen krijgen vanwege het adaptieve karakter van de toets een toets die uitdagend en motiverend is om te maken.

Voor het toetsadvies is het van belang dat iedere leerling goed kan laten zien wat hij of zij kan. Bij leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld dyslexie of kleurenblindheid, is het daarom nodig de afnamevorm aan te passen. De toets is voor de leerling in kwestie dan beter maakbaar, maar niet makkelijker. Wanneer de aangepaste versies de belemmering die een leerling door zijn beperking ervaart, onvoldoende wegnemen, zoeken we samen met de school en de leerling naar een afnamevorm die wel geschikt is. Op deze manier is de Centrale Eindtoets voor iedere leerling toegankelijk. 

Met de papieren en de digitale Centrale Eindtoets kan een leerling hetzelfde resultaat behalen; beide toetsen maken gebruik van dezelfde scoreschaal (501-550).

Zie ook: de digitale adaptieve Centrale Eindtoets