Kernkwaliteiten

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets. Deze wordt in samenwerking met Stichting Cito en DUO gemaakt. De vijf kernkwaliteiten van de Centrale Eindtoets zijn: