135 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Waarom was er toch een verschil te zien in gemiddelde standaardscore in 2018?

In 2018 was er een verschil in de gemiddelde standaardscore van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Het CvTE ...

Vraag en antwoord

Maakt het uit of een leerling de Centrale Eindtoets op papier of digitaal maakt?

Nee, voor het eindresultaat op de Centrale Eindtoets maakt het niet uit of een leerling de papieren of de digitale adaptieve ...

Vraag en antwoord

Is het besluit om geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets af te nemen in 2019 ingegeven door een mogelijk verschil in score tussen de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Nee, het besluit heeft niets te maken met een verschil in score op de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets zoals dat ...

Vraag en antwoord

Wat houden de referentieniveaus in?

Referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in ...

Vraag en antwoord

Per wanneer zijn de leerlingrapporten beschikbaar?

De leerlingrapporten zijn vanaf medio mei 2020 beschikbaar in de portal Centrale Eindtoets. Meer informatie over het inzien van ...

Vraag en antwoord

Zijn de resultaten van de papieren en digitale Centrale Eindtoets vergelijkbaar?

Om de resultaten van de eindtoets van de verschillende afnamevormen en over verschillende jaren heen vergelijkbaar te maken wordt ...

Vraag en antwoord

Hoe komt een passend toetsadvies voor vervolgonderwijs tot stand?

Het toetsadvies voor vervolgonderwijs is gebaseerd op het resultaat van de Centrale Eindtoets. Om ervoor te zorgen dat de ...

Vraag en antwoord

Welke rapportages zijn er?

Na afname van de Centrale Eindtoets is er voor iedere leerling een leerlingrapport te downloaden en printen in de portal. Dit ...

Vraag en antwoord

Is de afname van een eindtoets verplicht voor so/sbo?

Ja, sinds schooljaar 2019-2020 is het voor scholen in het so/sbo verplicht om een eindtoets af te nemen. De ontheffingsgronden ...

Vraag en antwoord

Is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets geschikt voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften?

Bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn de volgende aanpassingen beschikbaar voor leerlingen: auditieve ondersteuning ...

Vraag en antwoord