Zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen?

Ja. Scholen zijn wettelijk verplicht een eindtoets af te nemen bij alle leerlingen in groep 8 waarvoor geen ontheffingsgrond geldt. Dit staat beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (Artikel 9b, eerste lid).