Zijn de resultaten van de papieren en digitale Centrale Eindtoets vergelijkbaar?

Om de resultaten van de eindtoets van de verschillende afnamevormen en over verschillende jaren heen vergelijkbaar te maken wordt gebruikgemaakt van een bepaalde statistische methode: equivaleren. Dit wordt ook wel het ankeronderzoek genoemd, waarbij bepaalde ankeropgaven in de toets zijn opgenomen. Een deel van de ankeropgaven is zowel opgenomen in de papieren als in de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Op deze manier zorgen we dat beide toetsvarianten vergelijkbaar zijn. Bekijk ook de deze animatie waarin dit wordt uitgelegd.