Worden de normen van de eindtoets dit jaar aangepast?

Met alle eindtoetsaanbieders is afgesproken dat dit schooljaar in de normering rekening wordt gehouden met opgelopen achterstanden als gevolg van de scholensluiting vorig jaar en dit jaar. Leerlingen krijgen daarmee een toetsadvies dat past bij hun potentie in het vervolgonderwijs. Naast het toetsadvies geeft de eindtoets ook inzicht in de beheersing van de referentieniveaus taal en rekenen. Via de referentieniveaus krijgen scholen inzicht in waar leerlingen op dat moment staan.