Wie is verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is namens het ministerie van OCW verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets van de overheid. Het CvTE treedt namens OCW op als inhoudelijk gedelegeerd opdrachtgever en is regievoerder in de ketensamenwerking met stichting Cito en DUO.

Stichting Cito ontwikkelt sinds 2014 de Centrale Eindtoets in opdracht van het CvTE. DUO is sinds 2018 (en in de aanloop naar 2018) opdrachtnemer voor de inschrijfprocedure van de Centrale Eindtoets, het verwerken van de gegevens, de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets op het platform Facet en de helpdesk. DUO verzorgt ook de leerlingrapporten en het schoolrapport. Sinds 2019 is DUO ook belast met het logistieke proces van de Centrale Eindtoets (voorheen was dat Cito). Dit omvat o.a. het drukken en verzenden van de papieren Centrale Eindtoets.