Welke rapportages zijn er?

Na afname van de Centrale Eindtoets ontvangen de scholen voor iedere leerling een leerlingrapport. Dit rapport bevat de standaardscore met daaraan gekoppeld een toetsadvies voor het best passende brugklastype. Ook bevat het rapport de score per toetsonderdeel (taal, rekenen) en de mate waarin de leerlingĀ  de bijbehorende referentieniveaus beheerst.

Scholen krijgen ook een rapportage op schoolniveau. Het schoolrapport bevat dezelfde waarden als het leerlingrapport, alleen dan opgenomen als schoolgemiddelde en afgezet tegen scholen. Hiermee krijgen scholen onder andere zicht op hoe de resultaten zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. In 2019 wordt het schoolrapport dynamisch, in die zin dat scholen zelf hun leerlingen of groepen kunnen selecteren.

Meer informatie: zie Rapportages.