Welke rapportages zijn er?

Na afname van de Centrale Eindtoets is er voor iedere leerling een leerlingrapport te downloaden en printen in de portal. Dit rapport bevat de standaardscore met daaraan gekoppeld een toetsadvies voor het best passende brugklastype. Ook bevat het rapport de score per toetsonderdeel (taal, rekenen) en de mate waarin de leerling  de bijbehorende referentieniveaus beheerst. 

Ook is er een rapport op schoolniveau beschikbaar. Het schoolrapport bevat dezelfde waarden als het leerlingrapport, alleen dan opgenomen als schoolgemiddelde en afgezet tegen scholen. Hiermee krijgen scholen onder andere zicht op hoe de resultaten zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Het schoolrapport is dynamisch, in die zin dat scholen zelf hun leerlingen of groepen kunnen selecteren. De schoolrapportages zijn tot 1 augustus 2022 aan te passen, daarna zal de laatst aangepaste versie in de portal blijven staan en kan deze niet meer worden gewijzigd.

Meer informatie: zie Rapportages.