Welke rapportages zijn er?

Na afname van de Centrale Eindtoets is er voor iedere leerling een leerlingrapport te downloaden en printen in de portal. Dit rapport bevat de standaardscore met daaraan gekoppeld een toetsadvies voor het best passende brugklastype. Ook bevat het rapport de score per toetsonderdeel (taal, rekenen) en de mate waarin de leerling  de bijbehorende referentieniveaus beheerst. 

Later komt in de portal ook een rapport op schoolniveau beschikbaar. Het schoolrapport bevat dezelfde waarden als het leerlingrapport, alleen dan opgenomen als schoolgemiddelde en afgezet tegen scholen. Hiermee krijgen scholen onder andere zicht op hoe de resultaten zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Sinds 2019 is het schoolrapport dynamisch, in die zin dat scholen zelf hun leerlingen of groepen kunnen selecteren.

Meer informatie: zie Rapportages.