Welke mogelijkheden zijn er binnen de papieren Centrale Eindtoets voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte?

Van de papieren Centrale Eindtoets worden de volgende aangepaste versies aangeboden:

  • een brailleversie, voor leerlingen met een visuele beperking;
  • een audioversie, voor onder andere leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)) of een visuele beperking;
  • een spraaksyntheseversie, voor leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of TOS) of een visuele beperking. De pdf is geschikt voor tekst-naar-spraak met de meeste spraaksynthesesoftware;
  • een versie voor slechtzienden met minder plaatjes en duidelijk gemarkeerde opmaak van het boekje.

Van het onderdeel wereldoriëntatie wordt bij de papieren Centrale Eindtoets de volgende aangepaste versie aangeboden op papier:

  • een zwart-witversie op normale grootte, voor kleurenblinde leerlingen. 
    Deze versie is alleen beschikbaar voor het onderdeel wereldoriëntatie, omdat de opgaven in de andere onderdelen zo zijn gemaakt dat het juist zien van kleuren in toegevoegde afbeeldingen niet van belang is voor het maken van de opgave.