Welke aangepaste versies zijn er bij de Centrale Eindtoets?

Van de papieren Centrale Eindtoets worden de volgende aangepaste versies aangeboden:

  • een braille-versie, voor leerlingen met een visuele beperking;
  • een audio-versie, voor onder andere leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis (TOS)) of een visuele beperking;
  • een spraaksynthese-versie, voor leerlingen met een leesbeperking (zoals dyslexie of TOS) of een visuele beperking. De pdf is geschikt voor tekst-naar-spraak met de meeste spraaksynthesesoftware;
  • een versie voor slechtzienden met minder plaatjes en duidelijk gemarkeerde opmaak van het boekje.

Van het onderdeel wereldoriëntatie wordt bij de papieren Centrale Eindtoets de volgende aangepaste versie aangeboden op papier:

  • een zwart-wit versie op normale grootte, voor kleurenblinde leerlingen. 

Deze versie is alleen beschikbaar voor het onderdeel wereldoriëntatie, omdat de opgaven in de andere onderdelen zo zijn gemaakt dat het juist zien van kleuren in toegevoegde afbeeldingen niet van belang is voor het maken van de opgave.

Van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt de volgende aangepaste versie aangeboden:

  • de variant auditieve beperking (DOS-versie), voor dove of slechthorende leerlingen. In deze versie zitten geen geluidsfragmenten.

Daarnaast worden in de digitale adaptieve Centrale Eindtoets de volgende hulpmiddelen aangeboden:

  • auditieve ondersteuning (verklanking) voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (dyslexie of TOS) of een visuele beperking, indien toegestaan door de leerkracht;
  • een loep, voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. De loep is standaard beschikbaar voor alle leerlingen;
  • een markeerstift, waarmee zinnen en teksten geel gemarkeerd kunnen worden. De markeerstift is standaard beschikbaar voor alle leerlingen;

Meer informatie: zie Levering en hulpmiddelen per ondersteuningsbehoefte.