Wat kunnen we doen als de beschikbare ondersteuning niet voldoende voor een leerling is?

Soms kan een leerling met een ondersteuningsbehoefte niet goed uit de voeten met de geboden en hier beschreven aanpassingen. Als de school constateert dat de standaard aanpassingen (of een combinatie van deze aanpassingen) niet toereikend zijn, kan de school contact opnemen met het CvTE via info@centraleeindtoetspo.nl. Er wordt dan in overleg met de school gezocht naar een passende oplossing voor de individuele leerling.