Wat is het verschil tussen schooladvies en toetsadvies?

Voor het schooladvies kijkt de school naar de ontwikkeling van een leerling in alle jaren op de basisschool. De school kijkt naar de resultaten van de leerling en hoe het leert. Het schooladvies is het advies waar het voortgezet onderwijs de toelating op baseert. De Centrale Eindtoets geeft een onafhankelijk tweede advies: het toetsadvies.x

Het toetsadvies helpt om te zien in welk type brugklas een leerling het beste past. Het toetsadvies en het schooladvies samen zijn een goede voorspeller voor succes op de middelbare school. De Centrale Eindtoets is dan ook géén examen. Een leerling kan niet zakken voor de toets.

Bekijk ook de website van Stichting Cito over het nut van eindtoetsing. Hierop wordt ook uitgelegd hoe het schooladvies zich verhoudt tot het toetsadvies.

DUO bracht in 2023 het rapport Wegvallen eindtoets uit. Hierin lees je meer over het functioneren van de eindtoets als objectief tweede gegeven naast het schooladvies.