Wat is het doel van de Centrale Eindtoets?

Het doel van de Centrale Eindtoets is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Centrale Eindtoets meet wat een kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en (indien hiervoor wordt gekozen) wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies. De Centrale Eindtoets toetst op de onderdelen Taal en Rekenen welk niveau de leerling heeft behaald ten opzichte van de referentieniveaus.

Lees ook de uitleg van het ministerie van OCW waarom we eindtoetsen afnemen.