Wat is de precieze oorzaak van het ‘niet kunnen garanderen van een stabiele afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?’

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen op het platform Facet, dat in beheer is bij DUO. Hierop worden ook digitale toetsen en examens afgenomen voor het vo en mbo. De groei van Facet in de afgelopen jaren zorgde voor veel noodzakelijk ontwikkelwerk. Vertraging en een tijdelijk gebrek aan ontwikkelcapaciteit hebben ervoor gezorgd dat de stabiliteit van de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor 2019 niet meer gegarandeerd kon worden.