Wat houden de referentieniveaus in?

Referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan. Het doel van referentieniveaus is om het onderwijs in taal en rekenen in de verschillende onderwijssectoren – po, vo en mbo – beter op elkaar te laten aansluiten en de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen te verbeteren.

Meer informatie over referentieniveaus: zie Toetsinhoud en Toetswijzers.