Wat als het toetsadvies en het schooladvies van elkaar verschillen?

ls het toetsadvies van een leerling op de Centrale Eindtoets hoger is dan het schooladvies, moet de school het advies opnieuw bekijken (heroverwegen), liefst in overleg met ouders/verzorgers en de leerling zelf. Het is mogelijk, maar niet verplicht, dat de school het schooladvies dan aanpast.

Als een leerling het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen en het toetsadvies is pro/vmbo-bb, dan hoeft de school het schooladvies niet opnieuw te bekijken. Als het toetsadvies van de Centrale Eindtoets lager is dan het schooladvies, wordt het schooladvies niet aangepast. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen het toetsadvies niet gebruiken om te bepalen of ze een leerling toelaten.