Waarom zou ik kiezen voor wereldoriëntatie?

Het onderdeel wereldoriëntatie gaat over de onderwerpen waarin mens en samenleving centraal staan. De vragen voor dit onderdeel zijn evenredig verdeeld over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Een van de onderdelen van de kerndoelen basisonderwijs is ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Daarbij horen de domeinen natuur en techniek, tijd en ruimte. Deze kerndoelen beschrijven de kennis, het inzicht en de vaardigheden van leerlingen waar het onderwijsaanbod zich op richt. Het uitgangspunt is dat scholen de kerndoelen waar mogelijk in samenhang aanbieden, omdat het belangrijk is dat kinderen zich breed ontwikkelen. In de lessen wereldoriëntatie zijn mogelijkheden om de vaardigheden die de leerlingen in op school hebben geleerd, op een natuurlijke en functionele manier toe te passen.

De toets geeft een indicatie over de motivatie, interesse en het niveau van de leerling ten aanzien van de inhoudsdoelen en de vaardigheidsdoelen van de onderdelen wereldoriëntatie. Ondanks dat wereldoriëntatie niet meetelt voor de standaardscore, en daarmee het toetsadvies, blijkt uit toetsanalyses dat er hogere standaardscores gehaald worden op scholen die deelnemen aan het facultatieve onderdeel.