Waarom was er toch een verschil te zien in gemiddelde standaardscore in 2018?

In 2018 was er een verschil in de gemiddelde standaardscore van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Het CvTE heeft hierop samen met Cito een nadere analyse uitgevoerd.

Hoewel de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor iedere leerling geschikt is, is de toets, met name door scholen die een tekort aan devices hadden, ingezet voor leerlingen aan de onderkant van de vaardigheidsschaal. Door het relatief grotere aandeel leerlingen met het  schooladvies pro/vmbo bb en vmbo kb daalt de gemiddelde standaardscore.

Analyses waarin de populatie over de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets gelijk zijn, laten een kleiner verschil in afwijking op de gemiddelde standaardscore zien. Deze afwijking wordt verklaard door afwijkende afnamecondities op de scholen.

Uit de analyses blijkt dat een te korte toetstijd relatief meer onderadvies tot gevolg heeft. De bestede toetstijd heeft een relatie met de afnamecondities die een school creëert voor de Centrale Eindtoets.

Wanneer de populatie gelijk is en de afnamesetting volgens de richtlijnen van het CvTE ingericht, behalen leerlingen hetzelfde resultaat op de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

Meer informatie hierover kunt u lezen in de Terugblik Centrale Eindtoets 2018 die binnenkort gepubliceerd zal worden op de website van de Centrale Eindtoets.