Waarom kan het CvTE wel de proeftoets in Facet afnemen, maar niet de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Dat de digitale proeftoets in Facet in februari 2019 wel doorgang kan hebben heeft twee redenen. Allereerst is de digitale proeftoets niet een adaptieve maar een lineaire toets. De adaptieve route is nog niet opgeleverd door DUO. Een lineaire route is wel mogelijk, zoals dat ook voor de centrale toetsen en examens in het vo en mbo geldt. Ten tweede is de afname van een digitale proeftoets aanzienlijk kleinschaliger dan een afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.