Waarom is de toets op één niveau?

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het niet meer toegestaan dat een leerkracht bepaalt op welk niveau een leerling een eindtoets maakt. Om die reden wordt de papieren Centrale Eindtoets op één niveau aangeboden. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets toetst de leerlingen op hun eigen niveau. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets past zich namelijk tijdens de afname aan, aan het individuele niveau van leerlingen. De onderdelen die aan bod komen en het resultaat van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn vergelijkbaar. De opgaven zijn wel verschillend.