Wie heeft het besluit genomen dat er geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 is?

Minister Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft op advies van het CvTE besloten de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor 2019 niet beschikbaar te stellen, omdat een stabiele afname voor 2019 niet gegarandeerd kon worden.