Wat is er in 2019 veranderd aan de Centrale Eindtoets?

De belangrijkste veranderingen en vernieuwingen in de Centrale Eindtoets in 2019 zijn:

  • De toets wordt korter. De Centrale Eindtoets gaat van 200 naar 165 opgaven. 
  • Minder afnamedagen. Het aantal afnamedagen voor Nederlandse taal en rekenen gaat van 3 naar 2 dagen.
  • Wereldoriëntatie op een aparte afnamedag. Als u kiest voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie, wordt deze afgenomen op de 3e toetsdag.
  • Doorontwikkeling van functionaliteiten van de portal Centrale Eindtoets. Zo wordt de schoolrapportage in de portal dynamisch en komt er een inlogaccount voor schoolbesturen.

Meer informatie: Centrale Eindtoets in 2019