Is de afname van een eindtoets verplicht voor so/sbo?

Ja, sinds schooljaar 2019-2020 is het voor scholen in het so/sbo verplicht om een eindtoets af te nemen. De ontheffingsgronden zijn ook voor scholen in het so/sbo van toepassing. 

Zie ook: Kamerbrief verplichting so en sbo.