Waarom kan er in 2019 geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets worden afgenomen?

De digitale afname van de Centrale Eindtoets kan in 2019 geen doorgang vinden, omdat de stabiliteit van digitaal platform Facet in 2019 niet gegarandeerd kon worden. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft dit besloten op advies van het CvTE.