Hoe houdt de inspectie in haar toezicht op basisscholen rekening met mogelijke leerachterstanden?

De inspectie houdt in haar beoordeling rekening met omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Komend schooljaar (2021/2022) geeft de inspectie bij de onderzoeken die zij doen op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs geen oordeel op de onderwijsresultaten (standaard OR1 uit het onderzoekskader van de inspectie), hierbij gaat het onder meer om de eindtoetsresultaten van schooljaar 2020/2021.