Per wanneer zijn de leerlingrapportages beschikbaar?

De leerlingrapportages zijn vanaf medio mei 2019 beschikbaar in de portal Centrale Eindtoets.

Meer informatie over het inzien van de rapportages vindt u bij stap 10 van het stappenplan.