Per wanneer zijn de leerlingrapporten beschikbaar?

De leerlingrapporten zijn vanaf mei beschikbaar in de portal Centrale Eindtoets. De precieze datum wordt nog bekend gemaakt. 

Meer informatie over het inzien van de rapportages vindt u bij stap 10 van het stappenplan.