Per wanneer zijn de leerlingrapporten beschikbaar?

De leerlingrapporten zijn vanaf 17 mei 2021 beschikbaar in de portal Centrale Eindtoets.

Meer informatie over het inzien van de rapportages vindt u bij stap 10 van het stappenplan.