Op welke manier zijn scholen en besturen geïnformeerd over dit besluit?

Over het besluit dat de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet wordt aangeboden heeft het CvTE op 29 november 2018 alle scholen en besturen geïnformeerd via een mailing en via een nieuwsbericht op de website www.centraleeindtoetspo.nl. Met het informeren van het scholenveld vòòr 1 december – de start van de inschrijving voor de eindtoets – hadden  scholen de gelegenheid die eindtoets te kiezen die past bij wat zij hun leerlingen willen aanbieden.