Kunnen scholen zich alsnog inschrijven voor de papieren proeftoets?

De inschrijving voor de papieren proeftoets van de Centrale Eindtoets is medio november gesloten, nadat het maximum aantal deelnemende scholen was bereikt. Nu we hebben moeten melden dat de digitale, adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet kan worden afgenomen is de vraag gesteld of de inschrijving voor de papieren proeftoets opnieuw kan worden opengezet. Helaas kunnen we niet op dit verzoek ingaan.

De proeftoets is bedoeld om nieuwe vragen te testen. Het maximum aantal inschrijvingen is ruimschoots gehaald. Daarmee hebben wij voldoende input om betrouwbare gegevens te kunnen genereren.  De verwerkingscapaciteit en het distributieproces zijn ook op dat aantal afgestemd. Wij willen dat proces niet onder druk zetten, omdat dat ook van invloed kan zijn op de distributie van de officiële Centrale Eindtoets.

Hoewel het niet nodig is om speciaal voor de Centrale Eindtoets of de proeftoets te leren of extra te toetsen, kunt u uw leerlingen wel voorbereiden door met uw leerlingen de Centrale Eindtoets van voorgaande jaren maken. Ook kunt u gebruik maken van de voorbeeldopgaven die te vinden zijn bij de publicaties.