Kan de afnamedatum voor wereldoriëntatie verplaatst worden?

Dit jaar is het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie (WO) van de Centrale Eindtoets PO geprogrammeerd op vrijdag 17 april. Van diverse scholen hebben we vernomen dat deze afname samenvalt met de koningsspelen. Het CvTE onderzoekt de mogelijkheid om dit onderdeel ook op een ander moment te laten afnemen. Zo gauw er meer informatie is, zal het CvTE dit bekend maken.