Is het besluit om geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets af te nemen in 2019 ingegeven door een mogelijk verschil in score tussen de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Nee. Het besluit om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet aan te bieden is ingegeven door zorgen over de stabiliteit van Facet, de digitale afnameomgeving. Het CvTE wil samen met de scholen zorgdragen voor een vlekkeloze afname van de Centrale Eindtoets. Het CvTE acht de kans aanwezig dat leerlingen tijdens de afname met een instabiele digitale afnameomgeving geconfronteerd kunnen worden. Daardoor zouden de betrouwbaarheid van de toets in het geding als ook de kwaliteit van de toetsadviezen in het geding komen.

Daarom is het besluit genomen om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet aan te bieden. De scholen zijn hierover geïnformeerd voordat op 1 december de inschrijving start voor een eindtoets. Scholen weten nu dat een keuze voor de Centrale Eindtoets een eindtoets op papier is.

Dit besluit heeft niets te maken met een mogelijk verschil in score op de papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets zoals dat door enkele scholen in 2018 is ervaren.