Is er een verwerkersovereenkomst met het CvTE nodig?

Uw school hoeft geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met het CvTE. De Centrale Eindtoets valt onder de wettelijke taken van het CvTE. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak is het leveren van persoonsgegevens van de leerlingen aan het CvTE noodzakelijk.

Een wettelijke taak is één van de grondslagen voor een rechtmatige verwerking. Het CvTE is daarmee een verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is in deze situatie dus niet van toepassing.