Is er een aparte versie voor leerlingen met dyscalculie?

Nee. Voor leerlingen met dyscalculie wordt geen aangepaste Centrale Eindtoets geleverd. Aanpassingen zijn namelijk niet mogelijk. Als er rekenopgaven aangepast of weggelaten zouden worden, wordt het een andere toets. Daarmee zouden de resultaten niet meer vergelijkbaar zijn. Ook zijn geen specifieke hulpmiddelen toegestaan. Wel kan in de afnamecondities (door tijd) rekening worden gehouden met deze ondersteuningsbehoefte.