Is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets geschikt voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften?

Bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn de volgende aanpassingen beschikbaar voor leerlingen:

  • auditieve ondersteuning voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking. U kunt dit zelf per leerling aan of uit zetten;
  • een loep, voor het vergroten van teksten en afbeeldingen. De loep is standaard beschikbaar voor alle leerlingen;
  • een versie voor dove of slechthorende leerlingen, waarbij de vragen met audio zijn vervangen door vragen zonder audio. Indien u van deze versie gebruik wilt maken, dient u contact op te nemen met de helpdesk via info@centraleeindtoetspo.nl.