Is Cito (mede)verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt zijn?

Nee, stichting Cito is niet (mede) verantwoordelijk voor de keuzes die zijn gemaakt of voor het besluit om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet beschikbaar te stellen. Het CvTE treedt namens OCW op als inhoudelijk gedelegeerd opdrachtgever en is regievoerder in de ketensamenwerking met stichting Cito en DUO. Stichting Cito ontwikkelt de Centrale Eindtoets in opdracht van het CvTE.