Hoe werkt de verklanking bij de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets biedt de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning voor o.a. leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking. De auditieve ondersteuning kan de afnameleider aanzetten in de afnamemonitor en betreft spraaksynthese, waarbij de leerling het spreektempo kan aanpassen en de stem kan kiezen. De leerling kan kiezen uit twee vrouwenstemmen en twee mannenstemmen. Op het beeldscherm wordt het voorgelezen woord geel gemarkeerd.