Hoe werkt de adaptiviteit?

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is opgebouwd uit meerdere toetsdelen. Per toetsdeel wordt gemeten wat het niveau van de leerling is.  Op basis hiervan wordt het niveau van de opgaven bepaald die de leerling in het volgende toetsdeel maakt. Voor lezen, taalverzorging en rekenen is er sprake van een adaptieve toets. Het niveau voor de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen wordt los van elkaar gemeten. Schrijven en wereldoriëntatie zijn niet adaptief.

Meer informatie: zie de Digitale adaptieve Centrale Eindtoets.