Hoe is de Centrale Eindtoets opgebouwd?

Het verplichte deel van de Centrale Eindtoets bestaat uit 165 vragen en wordt afgenomen op twee dagen. Elke dag is opgebouwd uit de onderdelen taal en rekenen. Het onderdeel wereldoriëntatie is niet verplicht en wordt afgenomen op een derde toetsdag. De precieze opbouw van de Centrale Eindtoets is te vinden in de handleiding Centrale Eindtoets, u toegestuurd krijgt na inschrijving.

Meer over de onderdelen Taal en Rekenen die getoetst worden, vindt u in de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po taal en rekenen. Meer over de onderdelen Wereldoriëntatie die getoetst worden, vindt u in de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po wereldoriëntatie.