Hoe is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets opgebouwd?

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is opgebouwd uit meerdere toetsdelen. De toets bevat verplichte onderdelen op het gebied van taal en rekenen. Het onderdeel wereldoriëntatie is niet verplicht. Uit welke taken de Centrale Eindtoets bestaat en hoeveel opgaven de verschillende (sub)onderdelen bevatten, is terug te vinden in de handleiding Centrale Eindtoets. Vanaf maart 2021 is de handleiding met de indeling van de papieren Centrale Eindtoets beschikbaar.

Meer informatie over de onderdelen taal en rekenen die getoetst worden, vindt u in de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po taal en rekenen. Meer informatie over de onderdelen wereldoriëntatie die getoetst worden, vindt u in de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po wereldoriëntatie.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat verschillende soorten opgaven. Dit maakt de toets afwisselend voor leerlingen. Er zijn meerkeuzevragen, korte open vragen, vragen waarbij de leerlingen de antwoorden naar de juiste vakjes moeten slepen en vragen waarbij ze in een plaatje het goede antwoord moeten aanklikken. Ook zijn er opgaven met beeld- en geluidsfragmenten. Hier vindt u enkele voorbeelden van de verschillende soorten opgaven van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.